Γραμματικη 42

Posted Saturday, May 14, 2016

Duration 21:16

Διπλές έννοιες των ρημάτων Modal. Αναλυτική αναφορά στη χρήση μέσω παραδειγμάτων.
Οι διαφορά στη χρήση των συνδέσμων ---- wenn και als----