Γραμματικη 43

Posted Saturday, May 14, 2016

Duration 16:37

Τεχνική απομνημόνευσης ρημάτων με πρόθεση !!
Χρήση της ενεργητικής μετοχής ( μετοχή ενεστώτα ) στην πρόταση.Πολλά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση