Γραμματικη 41

Posted Saturday, May 14, 2016

Duration 12:11

Ποσοτικοί προσδιορισμοί με καταλήξεις ακόλουθου επιθέτου.
Ανάλυση σχηματισμού και χρήσης.