Γραμματικη 41

Duration 12:11

Ποσοτικοί προσδιορισμοί με καταλήξεις ακόλουθου επιθέτου.
Ανάλυση σχηματισμού και χρήσης.