Όλη η Γραμματική επιπέδου Α 1 Videos

Σε αυτήν την κατηγορία διδάσκεται η Γραμματική του επιπέδου Α 1 . Πολλά παραδείγματα με απλά κατανοητούς κανόνες κάνουν τη μάθηση ιδιαίτερα ευχάριστη . Δίνεται μέγιστη έμφαση στην προφορά και σε πολλαπλές έννοιες. Όπως πάντα με άριστο ήχο και τέλεια εικόνα, ώστε το μάθημα να είναι ευχάριστο και να μη υστερεί σε τίποτα του δια ζώσεις μαθήματος !