Αναλυτικό λεξιλόγιο όλου του επιπέδου Α 1 Videos

Αναλυτική ερμηνεία σε θεματικές ενότητες . Δίνεται μέγιστη έμφαση στην προφορά και σε πολλαπλές έννοιες. Όπως πάντα με άριστο ήχο και τέλεια εικόνα, ώστε το μάθημα να είναι ευχάριστο και να μην υστερεί σε τίποτα του δια ζώσεις μαθήματος !