Όλη η Γραμματική επιπέδου Β 2 Videos

Σε αυτήν την κατηγορία διδάσκεται η Γραμματική του επιπέδου Β 2 . Πολλά παραδείγματα και με απλά κατανοητούς κανόνες. Όλα μαζί κάνουν τη μάθηση ιδιαίτερα ευχάριστη . Τα μαθήματα χτίζουν το ένα πάνω στο άλλο και όλα μαζί στο επίπεδο Α 1 , Α 2 ,Β 1 . Δίνεται μέγιστη έμφαση στην προφορά και σε πολλαπλές έννοιες. Όπως πάντα με άριστο ήχο και τέλεια εικόνα, ώστε το μάθημα να είναι ευχάριστο και να μην υστερεί σε τίποτα του δια ζώσεις μαθήματος !